4. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

TKOSP

4. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižení (TKOSP) proběhne v termínu 19.- 27. 9. 2015 v České republice.

Festival proběhne pod záštitou  paní senátorky Daniely Filipiové, Ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.

Oficiální zahájení našeho festivalu proběhne v pátek 18. září 2015 v Senátu PČR. Ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku pořádáme seminář pro média k zahájení Festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

Cílem festivalu je šířit informace o využití komunikačních prostředků osob se sluchovým postižením (simultánní přepis, český znakový jazyk), šířit pravidla komunikace, přinést informace a novinky z oblasti sluchového postižení, přispět k integraci osob se sluchovým postižením.

Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat!

Nabízíme programové a mediální partnerství, prostor pro sponzory :-)

Těšit se můžete na akce v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Karviné….. na konference, sportovní akce, procházky s tabletem… více prozradíme příště!

 

 

 

The 4th International Festival WEEK OF COMMUNICATION OF PERSONS WITH HEARING DISABILITIES

tyden-cz-rgb
We cordidally invite you to participate in the festival Week of Communication of Persons with Hearing Disabilities (TKOSP) that we have been organizing annually every September since 2012, so to align it with the International Day of the Deaf. This 4th annual festival will be held in the Czech Republic between the 19th and 27th of September 2015.

TKOSP: 14 měst, 50 programových partnerů, 80 zajímavých akcí

Takový byl 3. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením, který proběhl v termínu 20. až 28. září.

Pořádaly se dny otevřených dveří, ukázkové hodiny českého znakového jazyka, divadelní představení, výstavy, přednášky, workshopy, rozmanité sportovní akce. Cílem všech akcí a celého festivalu je vzájemné poznání světa slyšících a světa lidí se sluchovým postižením. Uvádí se, že zhruba každý třetí člověk po 65 let věku trpí nedoslýchavostí, takže problémy se sluchem může očekávat s velkou pravděpodobností každý z nás.

Výroční zpráva Společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2013

Ve Výroční zprávě Společenské odpovědnosti skupiny ČSOB za rok 2013 naleznete pozvánku na festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením 2014 :-)

Zpráva zde: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/CSR/CSOB_CSR_2013_cz.pdf

TZ – Realizace projektu „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“

 zahlavi

 

TZ

Realizace projektu „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“

V září 2013 byl zahájen projekt občanského sdružení ORBI PONTES „Zvyšování kvalifikace týmu o.s. ORBI PONTES“, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/36066. Projekt je podpořen ESF a státním rozpočtem v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Projekt je v rozsahu 12 měsíců, probíhá v termínu 1.9.2013 – 31.8.2014. Hlavním cílem projektu je rozšířit, doplnit a rozvinout vědomosti, dovednosti a kompetence jednotlivých členů týmu o. s. ORBI PONTES a získat možnost zřízení samostatných pozic fundraiserů. Pracovní pozice fundraiserů budou zachovány po ukončení projektu.

Cíleným proškolením jednotlivých členů týmu dojde ke zvýšení kompetencí a zkvalitnění poskytovaných služeb. Na základě zkušeností získaných účastí v projektu bude navržen model komplexního vzdělávání jednotlivých členů týmu do dalších let. Bude vytvořen strategický a fundraisingový plán na dobu 3 let a občanské sdružení bude transformovat svou právní formu dle platné legislativy.

Přínosem projektu pro tým ORBI PONTES je zvýšení kvalifikace jednotlivých členů týmu, zřízení pozice a zaškolení fundraiserů, zajištění finančních prostředků vyplývajících z pracovní činnosti fundraiserů, vyšší kvalifikace zlepší výkonnost a motivaci se dále vzdělávat. Očekáváme zvýšení úspěšnosti při podávání projektových žádostí a následný rozvoj organizace.

Přínosem projektu pro cílovou skupinu, na kterou je organizace ORBI PONTES svou činností zaměřena, je zkvalitnění nabízených projektů pro osoby se sluchovým postižením, rozšíření nabídky vzdělávacích a zájmových aktivit, rozšíření nabídky mezinárodních projektů a zlepšení vzájemné osvěty (slyšící vs. lidé se sluchovým postižením).

Děkujeme za podporu našeho projektu.

Michaela Fantová, projektová manažerka

fantova@orbipontes.cz

zapati

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo