IMG_7626

Sport

Po celý rok podporujeme setkávání osob slyšících a osob se sluchovým postižením na sportovních akcích. Více o akcích zde: BEACH VOLEJBAL ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, JOGA Více informací >>

TKOSP

TKOSP

TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM je týden plný různorodých akcí, kterými chce přitáhnout dlouhodobou pozornost veřejnosti ke světu osob se sluchovým postižením.     Šíříme osvětu široké veřejnosti v oblasti  sluchového postižení, propagujeme Více informací >>

SONY DSC

Vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ je prostředek k boření bariér ve společnosti. VZDĚLANÁ SPOLEČNOST je otevřená, empatická, respektuje rozdíly a nejen to, ona rozdíly umí ocenit a vidí v nich příležitosti. DĚTI DOSPĚLÍ Více informací >>

spoluprace

Zahraniční spolupráce

Cestování a poznávání nových lidí ze zahraničí rozšiřuje obzory, nabízí v životě nové příležitosti. Proto spolupracujeme se zahraničními partnery a chceme tyto příležitosti nabízet osobám se sluchovým postižením. Od r. 2011 spolupracujeme s organizacemi: Více informací >>

Pozvánka na výstavu Posloucháme očima

Putovní výstava fotogravystavafií Michaela Kratochvíla začíná ve Švandově divadle v Praze.

 

Kurzy znakového jazyka

aldea

Agentura Aldea zahajuje nový, již 23. roční­k, akreditovaných kurzů znakového jazyka.

Kurzy začí­nají­ opět netradičně, účastí­ na festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižení­m. Noví­ studenti tak mají­ možnost seznámit se s lektory a studenty pokračující­ch kurzů a nahlédnout do světa neslyšících.

Podrobnosti na www.aldea.cz

 

Formulář pro festivalové akce 2017

tkosp

6. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) proběhne termínu 22. – 30. 9. 2017. Hlavním partnerem festivalu je stále ČSOB, a.s.

V letošním roce jsme připravili formulář, kam budete jednotlivé akce vyplňovat:
http://orbipontes.unas.cz/tkosp-formular/

Nejprve je třeba vyplnit základní údaje o organizaci, poté je možné vkládat akce. Budete-li vkládat více akcí, je pro Vás výhodnější je vyplnit najednou. Pokud vkládá stejná organizace další akce třeba za několik dní, je třeba opět základní údaje o organizaci vyplnit.

Děkujeme

6. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

TKOSP

6. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) proběhne v České republice v termínu 22. – 30. 9. 2017.

Besedy „Jaké to je neslyšet“

V únoru proběhlo během „Dnů Prahy 5“, 6 besed s dětmi na základních školách v Praze 5, na téma života bez sluchu po ohluchnutí, nebo při těžké nedoslýchavosti. Nějaká ta nedoslýchavost totiž při dnešním způsobu života hrozí až třetině populace.

Obsahem besed, byla témata:

 • Jak přicházíme o sluch
 • Odezírání
 • Cizincem mezi známými a ve vlastní rodině
 • „Pane, pojďte si hrát“ (ptát se tak, aby šlo odpovídat kývnutím ano/ne/nevím)
 • Prstová abeceda
 • Hurá k logopedce
 • Ohluchlý musí být ve střehu (příklady se ztracenými klíči, zdravením, auty)
 • Cestování (hlášení v rozhlasu se nedá odezírat)
 • kompenzační pomůcky
 • elektroničtí pomocníci v komunikaci
 • Jak pomáhá internet
 • Ohluchlí nechtěně křičí (neví, jaký je rámus v okolí)
 • Simultánní přepis v reálném čase

Atrakcí bylo praktické předvádění vibračního budíku a on-line přepisu v tabletu od sociální firmy Transkript online.

Velký zájem vzbudil také simultánní přepis, zejména rychlostí psaní Martina Čížka z Centra zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících, který přepisoval ohluchlému Ladislavu Kratochvílovi z ORBI PONTES vše, co se říkalo.

Protože se fotky dětí na internet nadávají (pouze s povolením), tak alespoň „obraz“, který nakreslil jeden chlapec.

obraz.png

Ladislav Kratochvíl
Kráťa ohluchl ve svých 40 letech v roce 2003. Kromě psaní se věnuje vlastnímu webu (www.kochlear.cz), počítačovému poradenství a problematice ztráty sluchu ve středním věku a později. Zabývá se nejen touto tematikou a souvisejícími přednáškami, ale také možnostmi přepisu mluveného slova do textu v reálném čase. Ladislav Kratochvíl je ředitelem spolku ORBI PONTES, který pravidelně pořádá na konci září festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením.


Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo