TKOSP

TKOSP

TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM je týden plný různorodých akcí, kterými chce přitáhnout dlouhodobou pozornost veřejnosti ke světu osob se sluchovým postižením.

  • Podporuje osvětu široké veřejnosti šířením informací o světě sluchově postižených osob, jejich komunikačních prostředcích a problematice sluchových postižení jednou velkou celostátní vlnou
  • Podporuje hrdost osob se sluchovým postižením, seznamuje je s novými službami, nabízí nové možnosti vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití
  •  Zviditelňuje práci a úsilí všech organizací, institucí, škol a univerzit, které celoročně pracují na zlepšení podmínek osob se sluchovým postižením

Základ projektu je v dobrovolném spojení neziskových organizací a institucí (státní i nestátní) z celé ČR, které pracují s lidmi se sluchovým postižením. Organizace připravují akce pro širokou veřejnost dle svého výběru tak, aby akce vedly k setkávání slyšících a sluchově postižených osob. ORBI PONTES akce vč. vlastních shromažďuje v jednom celorepublikovém programu a snaží se o jeho maximální propagaci.

Vizí TKOSP je vytvářet empatičtější, tolerantnější a informovanější společnost, ve které žijeme.

TKOSP 2012

TKOSP 2013

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo